אנחנו לא יודעים את מי חיפשת, אבל כנראה שהיא/הוא כבר לא בקהילת סאמבאדי.
ניתן לחפש אנשי מקצוע מעולם הנפש במענה לשאלון התאמה פשוט
^